Firma Audit4You powstała w 2017 r. i jest dynamicznie rozwijającą się firmą audytorską specjalizującą się w audytach wewnętrznych w sektorze publicznym, audytach organizacyjnych, zarządczych oraz finansowych. Wieloletnie doświadczenie specjalistów firmy Audit4You w audycie i kontroli w administracji rządowej i samorządowej prowadzi do dynamicznego rozwoju firmy w tym obszarze, w związku z czym poszukujemy:

Asystenta audytora wewnętrznego w sektorze publicznym

Miejsce pracy : Katowice

Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe ( preferowane ekonomiczne bądź pokrewne) oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych (samorząd terytorialny lub administracja rządowa)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej umiejętności analizy i syntezy oraz wnioskowania przyczynowo – skutkowego;
 • Bardzo dobra umiejętność pisemnego prezentowania wyników analiz oraz sporządzania  sprawozdań z audytu;
 • Bardzo dobrej znajomości aplikacji pakietu Microsoft Office (w szczególności Microsoft Office Excel);
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych;
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z analizą  i zarządzaniem ryzykiem;
 • Dobra znajomość podstawowych pojęć, standardów i metod audytu w sektorze publicznym;
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Obiektywizm, profesjonalizm, komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dyspozycyjności oraz gotowości do wyjazdów służbowych;
 • Odpowiedzialności oraz zaangażowania;
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Doświadczenie pracy w audycie wewnętrznym, kontroli lub studia podyplomowe w zakresie audytu będą dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Możliwość ścisłej współpracy z audytorami Audit4You w trakcie prowadzonych audytów w administracji publicznej;
 • Poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia audytów wewnętrznych w sektorze publicznym;
 • Uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach;
 • Przyjazna atmosfera w pracy;
 • Możliwość odbycia 2 letniej praktyki pod nadzorem audytora wewnętrznego wynikającej z ustawy o finansach publicznych;
 • Docelowo stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać na adres mailowy: kontakt@audit4gov.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o zamieszczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa z siedzibą w Katowicach ul. Orkana 14/3a; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
 2. Kontakt do Administratora: kontakt@audit4gov.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia.
 4. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub a) RODO.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Za zgodą kandydatów w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie?

Wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: kontakt@audit4gov.pl