Firma Audit4You powstała w 2017 r. i jest dynamicznie rozwijającą się firmą audytorską specjalizującą się w audytach organizacyjnych, zarządczych, finansowych oraz szeroko rozumianych audytach nadużyć. Wieloletnie doświadczenie specjalistów firmy Audit4You w wykrywaniu nieprawidłowości w dużych organizacjach umożliwia podejmowanie nowych wyzwań w obszarze audytów śledczych.
W zawiązku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy:

Asystenta audytora ds. księgowości śledczej

Miejsce pracy : Katowice

Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub kierunek pokrewny bądź
być studentem studiów magisterskich tych kierunków.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej umiejętności analizy i syntezy dużej ilości danych (na nośnikach elektronicznych oraz papierowych);
 • Bardzo dobrej umiejętności wnioskowania przyczynowo – skutkowego;
 • Bardzo dobrej znajomości aplikacji pakietu Microsoft Office (w szczególności Microsoft Office Excel);
 • Dobrej znajomości zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowości Spółek;
 • Dobrej znajomości systemu podatkowego Spółek;
 • Bardzo dobrej organizacji czasu pracy oraz umiejętności pracy pod presją czasu;
 • Obiektywizmu, profesjonalizmu, komunikatywności,
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Dyspozycyjności oraz gotowości do wyjazdów służbowych;
 • Odpowiedzialności oraz zaangażowania;
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Możliwość ścisłej współpracy ze specjalistami Audit4You w trakcie prowadzonych postepowań gospodarczych;
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia audytów śledczych oraz informatyki śledczej;
 • Uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach;
 • Przyjazna atmosfera w pracy;
 • Docelowo stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać na adres mailowy: kontakt@audit4gov.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o zamieszczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa z siedzibą w Katowicach ul. Orkana 14/3a; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
 2. Kontakt do Administratora: kontakt@audit4gov.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia.
 4. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub a) RODO.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Za zgodą kandydatów w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie?

Wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: kontakt@audit4gov.pl