Kim jesteśmy

kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem audytorów, analityków i doradców specjalizujących się w realizacji skomplikowanych projektów wymagających koordynacji działań i procesów na wielu poziomach zarządczych. Doskonale identyfikujemy nadchodzące sytuacje kryzysowe
i potrafimy zarządzić ryzykiem, aby nie dopuścić do ich zmaterializowania.

 

Audit4Gov powstało z myślą o naszych klientach – menadżerach w administracji publicznej,
by pomagać im przejść przez zmieniające się dynamicznie otoczenie oraz uchronić przed negatywnymi skutkami ciągłych zmian.

Nasza misja (filozofia)

Widzieć to co niewidziane,

Słyszeć to co niesłyszane,

Odkrywać drogi nieznane,

Otwierać drzwi pozamykane

Nasza Dyrektor

Barbara Ciemała

audytor wewnętrzny, audytor śledczy, ekonomista, specjalista w obszarze zarządzania i controllingu, wieloletni audytor i kontroler z dużą praktyką w zarządzaniu zmianą i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w administracji samorządowej oraz rządowej jak również w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach.

Podsiada umiejętność precyzyjnego identyfikowania słabości systemowych oraz ich eliminacji prowadzących do usprawniania systemu w zakresie zarządzania i organizacji pracy oraz oszczędności środków publicznych.

Dzięki jej działaniom została usprawniona praca wielu jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw a wykryte w odpowiednim czasie słabości funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli nad środkami finansowymi pozwoliły na  uniknięcie wielomilionowych strat.

Barbara swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała w organach kontroli takich jak Najwyższa Izba Kontroli oraz organy skarbowe, jak również kierując wydziałem kontroli i audytu w jednostce administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim.

Wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów wymagających koordynacji działań na wielu poziomach organizacji państwa zdobywała jako menadżer w takich jednostkach jak Urząd Wojewódzki oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie wykorzystuje zdobytą wiedz i doświadczenie prowadząc własną firmę i pomaga swoim klientom jak najlepiej zarządzać swoimi jednostkami oraz przedsiębiorstwami.

Nasz zespół

Korzystamy z doświadczonego zespołu ekspertów, których umiejętności dobieramy w zależności od wykonywanego zadania. Do naszego zespołu należą praktycy w zakresie:

  • audytu wewnętrznego
  • audytu śledczego
  • księgowości budżetowej
  • doradztwa prawnego
  • analizy danych informatycznych
Robię to co jest moją pasją, to co najbardziej lubię i umiem – dzielę się swoimi doświadczeniami, słucham i słyszę ludzi, pracuję z ludźmi i jestem z nimi w stałym kontakcie, pomagam im i doradzam. Wykonuję swoją pracę szczerze, uczciwie i spójnie ze sobą. Skutecznie pomagam zarządzać firmami ograniczając ryzyko do minimum za pomocą stworzonych specjalnie dla moich klientów narzędzi. Cieszy mnie każda zmiana na lepsze i efekty, które cieszą moich klientów.
Barbara Ciemała

Jesteśmy gotowi podzielić się naszą radą i doświadczeniem